Engagemang utöver det vanliga

Vi har en trivsam atmosfär och gemenskap hos vår advokatbyrå och hjälps åt för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Som klient hos oss kan du lita på att vi håller dig informerad om ditt ärende och att du kommer att vara delaktig i hur det utvecklas. Vi förenar det lilla företagets närhet och tillgänglighet med det stora företagets effektivitet och målmedvetenhet. Inriktningen på advokatbyrån är allmän advokatpraktik. Vi håller en högre servicenivå som utmärker ett välrenommerat advokatkontor i en mindre stad.

Vår historia är viktig, men det är framtiden som räknas

Advokatbyrån har en lång och traditionsrik bakgrund. Advokat Erik Orrenius startade 1936 Motala Advokatbyrå och var verksam i byrån i nästan femtio år. 1972 inträdde sonen advokaten Göran Orrenius som delägare i advokatbyrån. Påföljande år anställdes även Eriks son Hans, som blev advokat och delägare 1977. Efter Erik Orrenius frånfälle rekryterades Tord Cederberg 1986, varigenom byråns karaktär av renodlat familjeföretag förändrades. År 2002 öppnade byrån ett advokatkontor i Linköping. Verksamheten bedrivs sedan dess med fullservicekontor i två städer. Firman har ändrats till Advokaterna Orrenius & Cederberg.
Juristpersonalen utgörs numera av advokaterna Hans Orrenius, Ylva Orrenius, Tord Cederberg, Lena Orrenius Edwall, Ulrika Wangle samt jur kand Mimmi Orrenius och Veronica Bentzer. Juristerna alternerar mellan kontoren i Motala och Linköping.
Som administrativ personal tjänstgör Agneta Fröjdh och Anneli Oscarsson, vilka alla har lång och gedigen erfarenhet från advokatkontor, domstol m.m.

One Comment

  1. ZKIU
    ZKIU 28 augusti, 2020 at 05:46 .

    5588

Post Comment