Mimmi Orrenius

Jur. kand.

Tfn: 013-25 38 00
Mob: 073-0634840
Mail: mimmi@orrenius-cederberg.se

Läste juristprogrammet vid Lunds Universitet och där tog min jur. kand. i januari år 2019.
Under somrarna 2016-2018 var jag sommarnotarie på advokatbyrån.
Inom ramen för juristprogrammet fördjupade jag mig bland annat i processrätt vid Norrköpings tingsrätt.