Mimmi Orrenius

Bitr jurist.

Tfn: 013-25 38 00
Mob:
Mail: mimmi@orreniuswangle.se

Inriktning på Brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn) Familjerätt, Socialrättsmål (LVU)

Läste juristprogrammet vid Lunds Universitet och där tog min jur. kand. i januari år 2019.
Under somrarna 2016-2018 var jag sommarnotarie på advokatbyrån.
Inom ramen för juristprogrammet fördjupade jag mig bland annat i processrätt vid Norrköpings tingsrätt.