Lena Orrenius Edwall

Advokat

Tfn: 013-25 38 00
Mob: 0768-866707
Mail: lena@orreniuswangle.se

Inriktning:
Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn)
Familjerätt
Socialrättsmål (LVU, LVM, LPT, LRV)
Migrationsrätt
Skadereglering
Allmän praktik