Förvaltarförordnande

Lagerlista

KRA Motala AB (och även dess dotterbolag NL Distribution AB, vilka båda bolag försattes i konkurs den 10 april) se bilagda förvaltarförordnande.

Konkursboet efter KRA i Motala AB innehåller ett varulagret som jag erbjuder till högstbjudande. Anbud skickas till undertecknad (mail går bra) senast den 6 maj 2019. Fri prövningsrätt förbehålles. Lagret är i huvudsak kurant och av intresse för en bred kundkrets. Jag bifogar en förteckning med angivande av inköpspriser, se ovan lagerlista. Närmare info kan erhållas via mail till Björn Kraft, bjorn@distribution.se . Lagret finns på Luxorgatan 1 i Motala och visas på begäran. Lagret består mest av Plånboksfodral med 1st kortfack, lite skal, laddare, leksaker samt några sexleksaker. Det finns många olika plånboksfodral på nätet, så det ska noteras att det bara är 1st kortfack i plånboksfodralen. Ni är välkomna med frågor till Björn eller undertecknad!

Med vänlig hälsning Tord Cederberg, konkursförvaltare

Post Comment