2020-01-15 – Anbudsunderlag i LL Venue Fastigheter AB och Green Venue Hotels AB i konkurs

Anbudsunderlag