Matilda

Matilda Magnusson

Jur. kand.

Tfn: 0141-21 62 55
Mob: 0730-593 636
Mail: matilda@orrenius-cederberg.se

Inriktning:
Affärsjuridik
Fastighetsrätt
Hyresrätt
Ekonomisk familjerätt
Skadereglering
Konkurs- och obeståndsrätt
Allmän praktik

Juristexamen 2013 från Uppsala universitet samt studier i juridik vid Sussex University i England och företagsekonomi på Örebro universitet. Innan jag påbörjade min anställning hos advokaterna Orrenius och Cederberg fullgjorde jag min notarietjänstgöring på Linköpings tingsrätt. Jag har även tidigare arbetslivserfarenhet från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Förvaltningsrätten i Stockholm